tirsdag den 7. september 2010

Black satire: Denmark at imminent risk for being re-occupied by totalitarian powers - 40000 troops on their way

Comment in Danish and English, on the risk of de facto re-occupation of Denmark by yet another totalitarian power...in 1940 Nazis did it, in 2015 Islamic Imperialists and their neo-Nazi axis probably would do it. If we go along with the new version of the "Collaboration Policy", meaning collaboration with and submission to totalitarian axis powers...

Danish:

2x stormoskeer i København 8000 kvadratmeter i alt, 1x i Roskilde, 2x i Aarhus…Odense har hidtil gjort modstand mod stormoskeer, men skal hjælpes at fastholde modstanden. 40000 kvadrat meter stormoske plus 115 moskeer er klare om et par år til at absorbere ca. 1 islamisk fundamentalist per kvadrat meter. En tanke-eksperiment: Tænk, at give Nazister og Fascister tilladelse til etablering af 40000 kvadratmeter Nazistisk Kulturcenter og Nazi-Jugendschule eller Fascist-rekrutteringsbase, eller Hirohitos Japan at bygge Japanske stortempler til forgudelse af Emperaturen Hirohito…lige ved selveste Pearl Harbour, anno 1939. Ville modstand mod sådanne fiktive projekter være betegnet ulogisk, anti-demokratisk eller tendentiøs? Nej, det ville være betegnet ganske i tråd med vores liberal, demokratiske Grundlov og humanistisk etik, samt militær fornuft. Hvis nogen synes sammenligningen er upassende, se Undercover Mosque (2007) og Undercover Mosque - the Return (2009) ved at søge Google video. Det er granskende journalistik, bedre end hemmelige PET rapporter, ved den Britiske TV kanal Channel Four og Hardcash Productions Ltd.

English

2x grand mosques in Copenhagen, 8000 square metre total, 1x in Roskilde, 2x in Aarhus…Odense has so far resisted grand mosque Trojan Horses, and would need national public support to stand the ground against the widespread Islamophilia among many political parties in Denmark. Estimated 40000 square metre grand mosques plus 115 existing small to mid size mosques, will in 1-2 years abosrb ca. 1 islamic fundamentalist per square metre. A historical thought experiment: Think, we had been giving the Nazies and Fascists permission to establish 40000 sqm Nazi Cultural Centres, Nazi-Jugend Schule or Fascist-recruitment bases, or Hirohito's Japan permission to build several Japanese grand temples to worship the Emperor Hirohito…adjacent to the Pearl Harbor, on the year 1939. Would resistance against those fictive projects be designated illogical, anti-democratic or biased? Nope! It would have been perceived as as civic resistance in accordance with liberal, democratic Constitutions of ours and humanistic ethics, as well as military common sense. Should anyone find this historical comparison irrelevant, I encourage viewing Undercover Mosque (2007) and Undercover Mosque - the Return (2009), respectively, via Google. It is investigative journalism at its best, better than secret police reports. Those two documentaries were originally aired by the British Channel Four Television, produced by Hardcash Productions Ltd.

Sincerely, Pedram Kazemi-Esfarjani, member elect of board of Fritiran, secular, liberal minority