fredag den 4. februar 2011

Deltag i det Konservative Folkepartis hoering om Egypten og oplys Danmark mod den globale Islamisk politiske, paedofilisk seksuelle, og militaere sharia-jihad mod Danmark, Egypt, mod det Iranske sekulaere mindretal, der er ved at blive udryddet, naermest etnisk udrenset ved masse-henrettelser, mod resten af Verden!

Fritiran Secular Liberal Minority Report:

Deltag i det Konservative Folkepartis hoering om Egypten og oplys Danmark mod den globale Islamisk politiske, paedofilisk seksuelle, og militaere sharia-jihad mod Danmark, Egypt, mod det Iranske sekulaere mindretal, der er ved at blive udryddet, naermest etnisk udrenset ved masse-henrettelser, mod resten af Verden! Danmark, isaer regeringspartierne skal prioritere isolering af Muslimsk Broderskab og advarsel til det Egyptiske folk mod at underkaste sig Islamisk Imperialisme, og beskrive de forudsigelige konsekvenser af en saadan Islamisk underkastelse, bl.a. en konfrontation med Verdens demokratier, fra nabolandet Israel til EU, USA og de allierede. Jeg har foelgende henstillinger til det Konservative Folkeparti.
Jeg kan desvaerre selv ikke deltage, men vil opfordre alle liberale, liberal-konservative og andre demokratiske sekulaere medlemmer af Fritiran og Danakere i al almindelighed til at deltage og tale imod Islam, Muslimsk Broderskab og Islamofil diplomati, der kun bringer os storkrige og for Egypterne villle det bringe samme ulykke som Islam har bragt for Iran og Nazismen bragte Tyskland i 1930-1945. Islamisk magtovertagelse vil bringe vaerre undertrykkelse end Egypterne kunne forestille sig. Mubaraks brutale diktatur blegner i sammenligning med Islamiske stater som Saudi-Arabien, Iran, Golf-staterne, de facto Pakistan og desvaerre snart de facto Trykiet, der begge er ved at blive undergravet aktivt af Isalmister, og Forenede Stater, der snart kunne underkastes Organization of Islamic Conferences vold og intimidering, om ikke vores diplomater og Udenrigsministre retter ryggen og holder hovedet oppe og stopped med at bukke og neje!
Mubaraks diktatur skal reformeres til sekulaer demokratisering med aktiv isolering af Muslimsk Broderskab og ved behov efter en program af deislamisering, som processerne af denazifikation og reformer af Hirohitos Japan. Dengang skete det efter WW II og ubetinget kapitulation fra Tysklands, Italiens og Japans axis. Nu skal det ske med haandfast diplomati med en sund portion militaer realisme bag, saa jihadisterne i Muslimsk Broderskab isoleres, deres sympatisoerer vaekket til 21. aarhundredes realisme, og hvis ikke saettes paa plads med militaer magt, men ikke Mubaraks semi-Islamistiske stat, men med vores egne styrker. Vi har saadan set ikke andet valg, hvis Egypterne vaelger jihadisterne i Muslimsk Broderskab. Iranske raketter, Egyptiske blokader af Suez Canal, atombomber fra Pakistan og Iran, de mange hundreder mobile militaere Islamiske enheder, kan ellers foele, at jihad er gratis for dem! Nej, det skal koste dyrt!
Se blot paa billederne fra Tahrir Square: en dukke med en David Stjerne haenger fra en kran, midt i pladsen og masser af skaeggede maend og deres hijab og endda niqab og burka-klaedte koner i billedet, maendende i masse raaben Allah-u-Akbar...det er jo en Muslimsk Broderskab rally, og ikke noget pro-demokrati bevaegelse vi ser. De dominerer billedet allerede med vold, og de vil haenge mennesker ned fra kranerne i fremtiden og stener kvinder, hvad de Islamiske stater elsker at goere. Hvis Folketinget og regeringen give nogen som helst legitimitet til Muslimsk Broderskab, tager Folketinget og regeringen medansvar for deres forudsigelige sharia-forbrydelser mod menneskeheden paa forhaand.

Realtistisk set kan Danmark og Danmarks demokratiske allierede ikke baere den massive militaere aggression fra Islamiske Imperialisme uden at det kunne ende i en storkrig, som alle folk og familier helst vil undgaa. De har angrebet den Amerikanske ambassade og taget personale gidsel i 444 dage i 1979, angrebet USA i 1995, foerste angreb paa WTC i NYC, pga. accept af Islam, angreb de igen i 2001, bragt Twin Towers ned til aske, kunne have draebt 12-15000 civile, pga. massiv selv-opofrelse fra bl.a. over 300 professionelle og frivillige brandfolk endte drabstallet med over 3000 civile, brandfolk, politi og coast guard folk. De har angrebet og braendt den Danske Ambassade i Beirut, Damaskus, Tehran og Islam-abad (meget beskrivende navn denne by har Isalmisk trivende stad!). Nu er de ved at goere det, som Vatikanet har gjort i mange hundreder af aar, give sig paa vores mindreaarige, naar de ikke kan tortere os voksne endnu, begaa paedofili og ulovlige aegteskaber med ignorante, naive umyndige unge, derigennem terrorisere ikke bare disse unge, men ogsaa deres foraeldre og omgangskred og nationen som saadan. Det er kontrol og magt, de er efter, og de bruger alle midler, totalitaere som de er, lige fra seksuelt misbrug iflg. Islamisk sharia til mobile militaere angreb, som I andre kalder terrorisme, men egentlig er velplanlagte militaere operationer som oftest, og de angriber vores styrker med organiserede haere som de goer i Iraq og Afghanistan og Iran-Hizbullah-Hamas-Muslimsk Broderskab gjorde og planlaegger at goere igen mod vores naermeste allierede i Mellmoesten, Israel...naa, jeg glemte, at vi har saa mange anti-Israelske og endda en del joede-hadere blandt vores elite...men selv en antisemitisk Dansker maa goere sig klar, at efter Israel kommer turen til Danmark og andre, hvis Islamisk Imperialisme inkl. den krigs-erklaerende, jihadist organisation Muslimsk Broderskab, anerkendes og gives rum til at ekspandere.

Vores love bliver daglig undergravet med shariadomstole allerede, og at anerkende Muslimsk Broderskab som en "pro-demokrati" gruppering er direkte usand og forkastelig, ja graensende til kriminel neglekt af oplysningspligt og vaerre kriminalitet mod det Danske folk og vores allierede. Hvis det Egyptiske folk vaelger Muslimsk Broderskab, ja, saa er de fjender af Danmark, og har allerede via deres talsmand i London erklaeret embargo af Suez Canal og krig mod vores allierede, Israel og os alle.

Folketinget og regeringen skal istedet for at bilde folk ind, at der findes "moderate Islamister", starte at udforme en ambitioes og klarsproget handlingsplan for at haandtere forskellige scenarier i Egypt, og annoncere overfor det Egyptiske folk og vores allierede USA og Storbritannien osv. at Muslimsk Broderskab og andre teokrater og totalitaere styrker skal isoleres og fordoemmes. Hvis Egypten ikke har nogen sekulaere, demokratiske styrker til at erstatte diktaturet, skal man goere klar og annoncere, at den eneste vej udenom en storkrig regionalt og internationalt er, at Egyptens sekulaere tager sig sammen og organiserer sig under det internationale samfunds beskyttelse og overvaagning, og uddannes paa vores universiteter og deres egne til at forstaa liberal demokrati og anti-korruption-indstilling til governance, og det skal tage den tid, det tager, og saa skal militaerdiktaturet kun goere det, de burde, beskytte landets territoriale graenser og organisere ny, mere human politi-styrke, der skaber ro og orden i gader og straeder.

Selvom Egyptere bander og svovler over USA og Israel, og Europa, kigger de meget noeje paa hvad vores ledere siger og goer, og vil meget sandsynligt acceptere en mere fredelig og en sekulaer retning i reformer, i stedet for en Islamiske ledt revolution, hvis bare vores ledere her i de demokratiske lande melder klart imod Muslimsk Broderskab. De ville Iranere ogsaa have gjort i 1979, hvis ikke BBC og andre Vestlige medier og hvis ikke Frankrig og Jimmy Carters USA ikke saa hurtigt havde bakket den tossede Islamiske revolte, og i stedet havde isoleret Khomeini og sendt ham tilbage til Najaf istedet for at give ham en international platform i Paris af alle ultra-sekulaere storbyer!! Istedet kunne folk som Bakhtiar, en sekulaer national-liberal og andre sekulaere styrker vaeret de eneste man talte med og stoettede. Realtistisk set ville resultatet bestemt vaere blevet bedre, og i vaerste fald ville det have medfoert samme helvede, som Islam alliegevel vil bringe med sig. Jeres bejlen til Muslimsk Broderskab vil ikke mildne deres totalitaere, jihadistiske strategi og taktikker. Jeres offentlige modstand mod Muslimsk Broderskab og stormoske-byggerier i Danmark og andre lande, kunne til gengaeld give de sekulaere kraefter mere moralsk og offentlig stoette. De skulaere, isaer de liberale sekulaere og liberal-konservative sekulaere, har opbakning blandt mange i Mellemoesten, men Jeres omklamrign af Muslimsk Broderskab og disses aggressivitet og intimidering, ja kran-galger og sten, intimiderer dem til tavshed og passivitet.

Med venlig hilsen

Pedram Kazemi-Esfarjani, valgt bestyrelsesmedlem, Fritirans sekulaere, liberale mindretal

http://www.konservative.dk/nytogdebat/Nyheder/Februar/Sider/hoering.aspx

Pressemeddelelse 4. februar 2011
Høring om udviklingen i Mellemøsten"Der er behov for at genoverveje de gamle præmisser for dansk, europæisk og amerikansk udenrigspolitik over for de arabiske lande.” Mellemøsten – hvad nu?

Konservatives udenrigsordfører Naser Khader afholder i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder høring om udviklingen i Mellemøsten. Høringen finder sted onsdag d. 9. februar 2011 kl. 13.30 – 15.30 i Fællessalen på Christiansborg.
De seneste ugers massive sociale protester i de arabiske lande har givet nye og ukendte kræfter til de demokratiske bevægelser, som i mange år har været succesfuldt undertrykt af de autoritære regeringer.

”Situationen i Mellemøsten er ved at ændre sig radikalt i disse dage. De massive protester viser, at der er stærke civile og sekulære kræfter, der vil demokratiet. Derfor er der behov for at genoverveje de gamle præmisser for dansk, europæisk og amerikansk udenrigspolitik over for de arabiske lande,” siger Naser Khader og indkalder til høring om situationen i Mellemøsten.

Formålet med høringen er at diskutere situationen i de arabiske lande - hvilke prioriteter skal vi lægge til grund for dansk udenrigspolitik over for de arabiske lande? Og skal man støtte demokrati og risikere ustabilitet, eller skal man fortsat bakke om status quo, som har vist sig mere ustabil end forventet?

Charlotte Flindt Pedersen fra Institut for Menneskerettigheder understreger at de folkelige, sociale protester i Tunesien har formået at bane vej for en demokratisk udvikling.

” Vi har en enestående mulighed for at præge udviklingen, hvis dansk udenrigspolitik støtter aktivt om menneskerettigheder og demokrati i de arabiske lande ,” siger Charlotte Flindt Pedersen.

Program

13.30 Åbning ved Naser Khader, MF (K)

13.45 Udenrigsminister Lene Espersen

13.55 Charlotte Flindt Petersen, direktør, Institut for Menneskerettigheder

14.05 Panel diskussion: Skal man støtte de demokratiske bevægelser?

Mogens Lykketoft, MF (S), Naser Khader, MF (K), Jakob Skovgård-Petersen, dr. Phil, KU Helle Malmvig, seniorforsker, Ph.D. (DIIS) samt Hanna Ziadeh, stud.Ph.D. (Institut for Menneskerettigheder)

15.05 Åben diskussion

15.30 Afrunding

Tilmelding til konferencen skal ske til Nina Berg Behnke på mailadressen kfnibb@ft.dk senest den 8. februar. Alternativt kan du kontakte Nina på telefon 33 37 43 11