lørdag den 28. august 2010

Copenhagen among 111 Cities Against Stoning, 28 August 2010

Koebenhavn blandt 111 Byer mod Stening 28 August 2010 - Copenhagen among 111 Cities Against Stoning, 28 August 2010

Sammen med folk fra 111 byer paa alle fem kontinenter, loerdag 28 August 2010, en gruppe af dedikerede politiske flygtninge fra Iran og Danske venner gennemfoerte en ansigt-til-ansigt oplysnings-samtale om og mod stening og andre Sharia-forbrydelser mod menneskeheden. Der blev uddelt oplysende loebesedler til flere end 60 Danskere af forskellige herkomst og idegrundlag, inkl. ateister, Muslimer, Kristne, ikke-specificerede, heteroseksuelle eller homoseksuelle, venstre, hoejre, center og uafhaengige. “100 Cities Against Stoning” kampange-erklaeringen blev givet videre til mangfoldiggoerelse, distribution og diskussion med disse borgeres netvaerk af venner. Vi talte ligeledes om hvad medborgerne kunne goere for at opmuntre den Danske regering til mere effektiv indsats mod stening af kvinder, boern og maend i Iran og andre steder i Verden. Vores fokus var kommunikation med beboere af nabolaget omkring den Iranske Islamiske Republiks (IRI) Imam Ali Moske, der drives af diktatoren Khamenei’s beviseligt berygtede Ahl ul Bait organisation. Der er planlagt en massiv 10 million $ udvidelse af denne sharia-hjernevask-center for IRI, en potentiel militaer intelligens- og lokal rekrutterings-center for IRI, -Hamas og -Hizbullah. En hazarderet og uvelkommen ambition opponeret ved et 78% flertal af Danskere jvf. Danmarks Radios meningsmaaling ved 5000 sms stemmer. Danskere oensker ikke nogen skulle praedike stening, hverken i Koebenhavn eller nogen andet sted. Vi skal tilsutte os kommende bestraebelser paa at opretholde fokus paa Sakineh og andre fanger i Iran og redde dem fra stening, haengning eller andre metoder af henrettelse. Vi sagde nej til stening sammen med vores kampagne-kolleger i 111 deltagende byer! Og sidst ikke mindst skal vi forsoege at introducere denne debat i de kommende Foketingsvalgs-kampagner for de store partier i Danmark.
Pedram Kazemi-Esfarjani, valgt medlem af Fritiran, sekulaert, liberalt mindretal. 100 Byer Mod Stening

Copenhagen among 111 Cities Against Stoning, 28 August 2010

کپنهاگ علیه سنگسار
همگام با ایرانیان بیش از صد شهر در پنج قاره دنیا, امروز, شنبه 28 اوت جمعی از پناهندگان سیاسی ایران در کپنهاگ آکسیونی اعتراضی بر علیه سنگسار برگزار کردند.
این آکسیون در مقابل مسجد امام علی که وابسته به جمهوری اسلامی و بنیاد جهانی اهل بیت میباشد برگزار شد. تظاهر کنندگان ضمن پخش اطلاعیه هایی بر علیه سنگسار در بین رهگذران به افشاگری در مورد سیاستهای بلند پروازانه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ساخت مسجدی 10 ملیون دلاری در این منطقه پرداختند.
حسین فردوسی پور.

Along with people from 111 cities on the five Continents of the World, today, Saturday 28 August 2010, a group of dedicated political refugees from Iran and fellow Danes conducted one-on-one informative conversations about and against stoning and other sharia law atrocities against humanity. More than 60 Danes of various creed and origin including atheists, Muslims, Christians, non-specified, straight or gay, right, left, centre and independet, were given leaflets with the “100 Cities Against Stoning” campaign statement to multiply, distribute and discuss with their network of friends. We also talked about what citizens could do to urge the Danish government to work more effectively against stoning of women, children and men in Iran and elsewhere in the World. Our focus was communication with the residents of the neighbourhood surrounding the Islamic Republic of Iran’s (IRI) Imam Ali Mosque run by dictator Khamenei’s notorious Ahl ul Bait organization. A massive 10 million $ expansion of this particular sharia-brainwashing centre of IRI, a potential military intelligence and local recruitment centre for IRI, Hamas and Hizbullah in Copenhagen is planned. A hazardous and unwelcome ambition opposed by a 78% majority of Danes according to Danish National TV poll by 5000 instant messaging voting. Danes do NOT wish anyone preach stoning neither in Copenhagen, nor anywhere else!
We shall join coming efforts to keep the focus on saving Sakineh and other prisoners from stoning, hanging and other methods of execution . We said no to stoning, alongside our co-campaigners in the 111 participating cities! And we shall try to introduce this debate to coming Danish parliament election campaigns of leading parties.
Pedram Kazemi-Esfarjani, member elect of Fritiran, secular liberal minority